ออกแบบ

5 ข้อรู้สักนิด! พก Powerbank ขึ้นเครื่องบินให้ถูกกฎ เที่ยวปีใหม่ 2565 ได้ไม่สะดุด

5 ข้อรู้สักนิด! พก Powerbank ขึ้นเครื่องบินให้ถูกกฎ เที่ยวปีใหม่ 2565 ได้ไม่สะดุด

ออกแบบ

ข่าววันนี้ เทศกาลปีใหม่ 2565 ใครที่วางแพลน วางแผนเที่ยวด้วยเครื่องบินปัญหาที่จะเกิดสำหรับคนที่พกพาวเวอร์แบงค์ขึ้นไปด้วย ก็คือการโดนห้านนำขึ้นไปบนเครื่องบินด้วยกฎมาตรฐานความปลอดภัยต่าง ๆ จนทำให้อาจต้องโยนมันทิ้งเอาไว้ที่สนามบิน แต่วันนี้จะมาบอกวิธีนำ Powerbank ขึ้นเครื่องให้ถูกกฎ มาฝากกัน

• ห้ามนำ Power Bank ใส่กระเป๋าเดินทางโหลดใต้เครื่อง แต่ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องได้
• Power Bank ที่ใส่กระเป๋าถือขึ้นเครื่องต้องมีขนาดความจุไฟฟ้าไม่เกิน 32,000 mAh
• Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000 mAh (หรือน้อยกว่า 100 Wh) สามารถนำขึ้นเครื่องได้ (ไม่มีการระบุจำนวน)
• Power Bank ความจุไฟฟ้า 20,000-32,000 mAh (หรือระหว่าง 100-160 Wh) นำขึ้นบนเครื่องได้ไม่เกิน 2 ก้อน
• Power Bank ขนาดความจุไฟฟ้ามากกว่า 32,000 mAh (หรือมากกว่า 160 Wh) ไม่ได้รับอนุญาตให้นำขึ้นเครื่องในทุกกรณี

และสำหรับแบตเตอรี่ลิเธียมที่ไม่ระบุความจุกระแสไฟฟ้า วัตต์-ชั่วโมง (Watt-Hour : WH) หรือขนาดบรรจุของลิเธียม (Lithium Content :LC) หรือระบุไม่ชัดเจน ห้ามมิให้พาไปกับท่าอากาศยาน ไม่ว่าจะใส่ในกระเป่าสัมภาระติดตัวหรือสัมภาระลงทะเบียนก็ตาม

เมื่อสายเดินทางท่องเที่ยวรู้อย่างนี้แล้ว ควรเลือกซื้อ Power Bank ที่ระบุความจุกระแสไฟฟ้า วัตต์-ชั่วโมง อย่างชัดเจน หรือเลือกซื้อพาวเวอร์แบงค์ต้องนี่เลย ช้อปที่ WeMALL มีให้เลือกตามใจชอบแถมได้คุณภาพที่ดีตรงตามมาตรฐานด้วย จะได้ไม่ต้องเสียเงินซื้อ Power Bank ใหม่ที่ต่างจังหวัด หรือต่างประเทศกัน

Author: admins